• DUURZAME EN VOEDZAME VEZELS ALS EINDRESULTAAT
    100 % verwaarding, 0 % verspilling
  • NEVENSTROMEN WORDEN HERGEBRUIKT
    100 % verwaarding, 0 % verspilling
  • NIEUWE KANS ALS SAP
    100% verwaarding, 0% verspilling

foodfromfood_logo.png                                                        interreg-new.jpg            

 

 

Het project Food from Food stimuleert, ondersteunt en versnelt innovaties in de agro- en voedingsmiddelenindustrie op het vlak van verwaarding van plantaardige nevenstromen tot voedingsmiddelen.

Food from Food is een grensoverschrijdend project van Interreg Vlaanderen-Nederland en ondersteunt zowel op financieel als praktisch gebied. Ben je op zoek naar nieuwe product ideeën? Wil je meerwaarde bieden aan plantaardige nevenstromen? Test jouw product en proces in één van onze faciliteiten, vergroot jouw markt tot over de landsgrenzen en maak gebruik van het fonds dat Food from Food biedt. Food from Food is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkings -programma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.” Dit project loopt van 1 januari 2017 tot 31 december 2019.

Meer info vind je in onze brochure.

 

Eindeloos groenten

In de PPS Eindeloos Groenten werken Food & Biobased Research en een aantal bedrijven samen aan verwaarding van reststromen van groenten.

Doelstelling is om de resten die bij productie en verwerking van groenten ontstaan een zo hoogwaardig mogelijke bestemming te geven volgens de ladder van Moerman. Dit vanuit de gedachte ‘eten moet eten blijven’.

http://www.wur.nl/nl/project/Eindeloos-groenten-AF-12195-.htm

voorbewerking, wassen.jpg

grootLMF_20150421_Proverka_Blend_1.jpg